JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Norime dar kartą patikinti, jog Jums patvirtinus savo sutikimą, Jūsų pasirinktus rinkodaros pranešimus arba kvietimus dalyvauti apklausose Jums siųs tik ribotas skaičius toliau nurodytų Toyota padalinių. Jūsų sutikimas nebus naudojamas šlamštlaiškiams siųsti ar siekiant bet kokiu būdu Jums įbrukti pranešimus.

Be to, mes susiesime Jūsų asmens duomenis, surinktus vykdant šią veiklą, su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos jau anksčiau esame gavę teisėtu būdu iš kitų šaltinių.

Jūsų asmens duomenis saugosime dvejus metus nuo Jūsų sutikimo pateikimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys bus ištrinti.

Taip pat atkreipkite dėmesį, jog Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti gavėjams iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių, kurie teikia mums techninę pagalbą tvarkant Jūsų asmens duomenis, kiek tai yra būtina tokiai veiklai vykdyti.