REGISTRACIJA SVETAINĖJE „MANO LEXUS“

Susikurkite savo paskyrą svetainėje „Mano Lexus“ ir naudokitės išskirtinėmis jos funkcijomis bei turiniu.

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

„MyLexus“ taikomos naudojimo sąlygos
(Portalas arba taikomoji programa ir paskyra)

Sveiki apsilankę „MyLexus“ portale. Šios naudojimo sąlygos taikomos „MyLexus“ portalui arba taikomajai programai ir turiniui, paslaugoms, taikomajai programinei įrangai ir t. t., kurie prieinami „MyLexus“ portale arba taikomoje programoje, taip pat jūsų „MyLexus“ paskyros kūrimui ir naudojimui.
Naudodamiesi „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir bet kuria kita susijusia tinklaviete, kurioje taikomos šios naudojimo sąlygos, jūs sutinkate su šiomis „Toyota Baltic AS“, Järvevana tee 7b, 10138 Talinas, Estija, (toliau – TBA) ir „Toyota Motor Europe NV/SA“, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgija, (toliau – TME), kurios yra bendrai atsakingos už „MyLexus“ portalą arba taikomąją programą ir kurios šiose naudojimo sąlygose kartu vadinamos „Lexus“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“, sąlygomis.
Pirmiausia turite perskaityti ir sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis, kurios sudaro teisiškai privalomą jūsų ir „Lexus“ susitarimą, kad būtų galima
- turėti prieigą ir naudotis „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir
- tapti „MyLexus“ nariu ir atsidaryti bei naudotis „MyLexus“ paskyra.

1. „MyLexus“ paskyra

Atsidarę ir naudodamiesi „MyLexus“ paskyra, esate atsakingi už savo „MyLexus“ paskyros konfidencialumo išlaikymą ir susijusio slaptažodžio išsaugojimą, taip pat už prieigos prie priemonės (-ių), kuria (-iomis) naudodamiesi galite naudotis „MyLexus“ paskyra, (pvz., jūsų kompiuteris) ribojimą, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie „MyLexus“ paskyros. Jūs sutinkate prisiimti visą atsakomybę ir esate atsakingi už visą savo „MyLexus“ paskyroje vykdomą veiklą ar susijusį slaptažodį. Turėtumėte imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog su „MyLexus“ paskyra susijęs slaptažodis laikomas paslaptyje ir saugiai. Jūs taip pat turėtumėte mus nedelsdami informuoti, jeigu turite pagrindo manyti, kad jūsų slaptažodį kas nors sužinojo, arba jeigu jūsų slaptažodis naudojamas ar gali būti naudojamas neleistinai.
Visada galite iš naujo nustatyti slaptažodį puslapyje „Įsijungti“ spustelėję nuorodą „Iš naujo nustatyti slaptažodį“. Jūsų bus paprašyta įrašyti savo „MyLexus“ paskyros el. pašto adresą. Gausite el. laišką su nurodymais, kaip iš naujo nustatyti savo slaptažodį, ir nuorodą, kurią jums reikės spustelėti. Spustelėję šią nuorodą, pateksite į puslapį, kuriame turėsite įrašyti savo naują slaptažodį ir jį patvirtinti, tada spustelėti „Pakeisti slaptažodį“, kad patvirtintumėte pakeitimus. El. laišką su nurodymais, kaip iš naujo nustatyti savo slaptažodį, taip pat gali inicijuoti skambučių centras arba klientų aptarnavimo narys per „Administracinį portalą“. Ir toliau taikomos tos pačios priemonės, kaip nurodyta pirmiau.

Prašome užtikrinti, kad duomenys, kuriuos mums teikiate, yra teisingi, naujausi ir išsamūs. Taip pat prašome mus nedelsdami informuoti apie bet kokius informacijos, kurią mums pateikėte atsidarydami savo „MyLexus“ paskyrą ar vėliau, pakeitimus. Galite naudotis ir atnaujinti didžiąją dalį informacijos, kurią mums pateikėte, „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos srityje „Mano profilis“. „Lexus“ pasilieka teisę visada ir savo nuožiūra:
- nesuteikti galimybės naudotis „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa,
- atsisakyti atidaryti „MyLexus“ paskyrą ir
- panaikinti ar pašalinti „MyLexus“ paskyrą.

2. Slapukai

Slapukas yra tekstinis identifikatorius, kurį mes perduodame į jūsų kompiuterio standųjį diską per jūsų žiniatinklio naršyklę, kad būtų įgalintos mūsų sistemos siekiant atpažinti jūsų naršyklę ir suteikti specialias funkcijas.
1. Daugelio naršyklių meniu juostoje esančiame meniu „Pagalba“ bus jums nurodyta, kaip užkirsti kelią savo naršyklei priimti naujus slapukus, kaip naršyklė jums praneša, kai gaunate naują slapuką, ir kaip visiškai išjungti slapukus. Be to, jūs galite išjungti arba ištrinti panašius duomenis, kuriuos naudoja naršyklės plėtiniai, kaip antai „Flash“ slapukai, pakeisdami plėtinių nuostatas arba apsilankydami gamintojo tinklavietėje. Tačiau, kadangi slapukai leidžia jums naudotis kai kuriomis esminėmis „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos ir jūsų „MyLexus“ paskyros funkcijomis, mes rekomenduojame, kad paliktumėte juos įjungtus.
2. Jeigu nepaliksite slapukų įjungtų, būtinai atsijunkite, kai baigsite naudotis bendruoju kompiuteriu.

3. Prieiga prie „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos ir jūsų „MyLexus“ paskyros ir naudojimasis jais

Stengsimės užtikrinti nepertraukiamą galimybę naudotis „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir jūsų „MyLexus“ paskyra bei duomenų perdavimą be klaidų. Tačiau dėl interneto pobūdžio negali būti užtikrinta nepertraukiama ir be klaidų prieiga.
Taip pat „Lexus“ gali retkarčiais sustabdyti ar apriboti jūsų prieigą prie „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos ir (arba) jūsų „MyLexus“ paskyros nepaprastosios padėties atvejais, dėl techninių priežasčių (remontas, priežiūra, patobulinimai ir t. t.), dėl su saugumu susijusių priežasčių ir (arba) pakeitimų (naujų priemonių, paslaugų, taikomosios programos ir t. t.) be jokios atsakomybės. Stengsimės apriboti bet kokio tokio sustabdymo ar apribojimo dažnumą ar trukmę.
„Lexus“ gali taip pat blokuoti prieigą prie jūsų „MyLexus“ paskyros ar neleisti ja naudotis, jei (įtariama) pažeidžiamas paskyros konfidencialumas ir (arba) saugumas arba netinkamai ja naudojamasi.
Jūs esate atsakingi už savo paties prietaisų, kuriuos naudojate prieigai prie „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos ir savo „MyLexus“ paskyros, taip pat produktų, paslaugų arba taikomųjų programų, kuriais naudojatės per „MyLexus“ portalą arba taikomąją programą, įskaitant tokių prietaisų suderinamumą programinės įrangos ir technologijų tinkamumo požiūriu norint gauti paslaugas. Jūs taip pat esate atsakingi už savo prietaisų atnaujinimą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visų naujinimų arba naujų laidų, kai juos pateiks „Lexus“, įdiegimą.

4. Prieiga prie paslaugų ir taikomųjų programų, kurios teikiamos arba siūlomos per „MyLexus“, ir naudojimasis jomis

a) Paslaugos ir taikomosios programos, kurios teikiamos ar siūlomos per „MyLexus“
Per „MyLexus“ portalą arba taikomąją programą ir jūsų „MyLexus“ paskyrą (toliau – „MyLexus“) jūs galite naudotis įvairiomis paslaugomis ir taikomosiomis programomis, kurios jums gali būti teikiamos arba kurias galite nusipirkti ar užsisakyti.
Galimybė naudotis šiomis paslaugomis ir taikomosiomis programomis taip pat gali būti reglamentuojama atskiromis konkrečiomis naudojimo sąlygomis. Todėl, jei norėsite gauti prieigą, nusipirkti ar užsisakyti tokias paslaugas ir taikomąsias programas, turėsite sutikti su šiomis konkrečiomis naudojimo sąlygomis.
Taip pat tam tikros paslaugos ir taikomosios programos gali būti prieinamos ar siūlomos per „MyLexus“ trečiųjų šalių teikėjų (toliau – trečiųjų šalių teikėjai“), kurie nėra „Lexus“. Jūsų patogumui šios paslaugos ir taikomosios programos nurodytos „MyLexus“. Už jų teikimą atsako tik trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Norėdami gauti prieigą, nusipirkti ar užsisakyti tokias paslaugas ar taikomąsias programas, jums gali tekti (taip pat) sutikti su šių trečiųjų šalių teikėjų naudojimo sąlygomis. Daugiau informacijos žr. toliau pateiktame 7 skirsnyje („Trečiųjų šalių teikėjai“).

b) Paslaugos, susietos su jūsų „Lexus“ automobilyje įrengtu ryšio prietaisu, (susijusios paslaugos ir taikomosios programos)
• Per „MyLexus“ ir (arba) naudodamiesi savo „Lexus“ automobiliu jūs turite galimybę naudotis ir (arba) užsisakyti įvairių konkrečių paslaugų ir taikomųjų programų, jeigu jūsų „Lexus“ automobilyje įrengtas „Lexus“ ryšio prietaisas (toliau – ryšio prietaisas). Jūs galite užsisakyti (interneto) ryšio paslaugas (toliau – ryšio paslaugos) bei susijusias ryšio paslaugas ir taikomąsias programas (toliau kartu – paslaugos).
• „Lexus“ neteikia, ir jūs aiškiai pripažįstate, kad „Lexus“ neteikia jokių ryšio paslaugų, nesuteikia prieigos prie interneto ir (arba) kitų elektroninio ryšio paslaugų. „Lexus“ neperduoda ir jokių (elektroninių) signalų. „Lexus“ taip pat nėra atsakinga už jokių (elektroninių) signalų perdavimą. Šias ryšio paslaugas, prieigą prie interneto ir (arba) kitas elektroninio ryšio paslaugas teikia, taip pat bet kokius (elektroninius) signalus perduoda atitinkamas trečiosios šalies teikėjas.
• Galimybė naudotis paslaugomis taip pat bus reglamentuojama atskiromis konkrečiomis naudojimo sąlygomis (įskaitant, be apribojimų, trečiųjų šalių teikėjų naudojimo sąlygas). Todėl, jei norėsite gauti prieigą ir (arba) užsisakyti kokią nors paslaugą, turėsite atskirai ir aiškiai sutikti su konkrečiomis naudojimo sąlygomis, kurios taikomos tokiai paslaugai. Be šių naudojimo sąlygų, bus taikomos ir su paslauga susijusios konkrečios naudojimo sąlygos, o jeigu bus abiejų naudojimų sąlygų rinkinių skirtumų, konkrečios naudojimo sąlygos bus viršesnės už šias naudojimo sąlygas.

Kaip užsisakyti paslaugas.
Kai jūsų „Lexus“ automobilyje įrengiamas koks nors ryšio prietaisas, turite atlikti šiuos veiksmus norėdami užsisakyti vieną ar daugiau paslaugų:
1) prisijunkite prie „MyLexus“ norėdami perskaityti ir sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis;
2) eikite į paslaugų sąrašą ir pasirinkite tas, kurias norite užsisakyti;
3) perskaitykite ir sutikite su konkrečiomis naudojimo sąlygomis, kurios susijusios su kiekviena paslauga, kurią pasirinkote, (šiose konkrečiose naudojimo sąlygose bus pateiktas išsamus kiekvienos pasirinktos paslaugos aprašymas, užsakymo trukmė, susiję mokesčiai ir (arba) kainos, su mokėjimu susijusi informacija ir nurodymai, kaip atsisakyti paslaugos užsakymo);
3) perskaitykite mūsų privatumo pranešimą (-us), susijusį (-ius) su paslaugomis ir, jei taikoma, su tam tikromis paslaugomis, nuspręskite, ar pateikti savo sutikimą dėl konkrečių savo asmens duomenų tvarkymo rūšių;
4) įrašykite visą papildomą informaciją, kurios prašo „Lexus“ ir (arba) trečiosios šalies teikėjas, kad galėtų efektyviai jums teikti paslaugą (-as), kurią (-ias) pasirinkote. Galite bet kuriuo metu taisyti ar keisti tokią informaciją prieš patvirtindami savo užsakymą ir vėliau;
5) „Lexus“ ir (arba) trečiosios šalies teikėjas patvirtins jūsų užsakymą el. paštu arba kitomis pranešimo priemonėmis.

Ryšio prietaiso naudojimas
• Ryšio prietaiso naudojimui taikomos konkrečios naudojimo sąlygos, kurios pateikiamos, kai perkate „Lexus“ automobilį (pvz., naudotojo vadove arba bet kuriame kitame dokumente).
• Jūs turėsite aktyvinti ryšio prietaisą. Šis aktyvinimas atliekamas arba tiesiogiai per jūsų „MyLexus“ paskyrą, arba per ryšio prietaisą ir tada patvirtinamas per jūsų „MyLexus“ paskyrą.
• TME ir (arba) su ja susijusios įmonės pasilieka visas teises, susijusias su ryšio prietaisu ir jo turiniu, įskaitant, be apribojimų, bet kokias suteiktas intelektinės nuosavybės teises.
• Ryšio prietaiso naujinimai bus atliekami automatiškai, todėl įsipareigojate priimti tokius naujinimus ir neužkirsti kelio ar kaip nors kitaip trukdyti juos atlikti. Be to, jūs įsipareigojate atlikti savo ryšio prietaiso periodinius priežiūros patikrinimus, kuriuos kartais rekomenduoja „Lexus“. „Lexus“ gali bet kuriuo metu pakeisti ryšio prietaisą dėl saugumo priežasčių, norėdama atnaujinti paslaugų siūlymą ar dėl bet kokios kitos priežasties, grindžiamos taikytinais teisės aktais ir taisyklėmis.
• Draudžiama tvarkyti ar valdyti ryšio prietaisą ir ryšio prietaiso programinę įrangą (pvz., kopijuoti, keisti, naudoti apgrąžos technologiją ir t. t.).
• Išskyrus, kai reikalaujama dėl saugumo priežasčių arba kai reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus ar taisykles, jūs neturite pašalinti ryšio prietaiso iš savo „Lexus“ automobilio ar išdiegti kurios nors jo programinės įrangos dalies. Jei, nepaisydami to, kas išdėstyta pirmiau, atliksite vieną iš šių veiksmų, jums automatiškai bus atjungtas ar nutrauktas paslaugų, kurias užsisakėte, teikimas be jokios teisės gauti kompensaciją už prarastą užsakymo laikotarpį. Be to, „Lexus“ nebus atsakingas už jokias pasekmes, atsiradusias dėl pašalinimo ar išdiegimo, kurie gali turėti įtakos jūsų „Lexus“ automobilio veikimui. Galiausiai jūs prarasite bet kokią naudą ir komercinius pranašumus, kuriuos įgijote naudodamiesi paslaugomis (pvz., draudimą arba finansinį pranašumą, susijusį su duomenų, kuriuos perduoda ryšio prietaisas, stebėsena).
• Atkreipkite dėmesį, kad kai jūsų automobilyje įrengtas ryšio prietaisas aktyvinamas, ryšio prietaisas perduos jūsų „Lexus“ automobilio geografinės vietos nustatymo duomenis. Šie geografinės vietos nustatymo duomenys svarbūs paslaugų, kurias pasirinkote, funkcionavimui. Todėl, jei išjungiate ryšio prietaisą, žinokite, kad negalėsite turėti prieigos ir naudotis nė viena paslauga.

Naudojimasis paslaugomis.
• Paslaugų siūlymui taikomi taikytini vartotojų apsaugos teisės aktai ir taisyklės.
- Jei taikoma ir jei esate laikomas vartotoju pagal taikytinus nacionalinius vartotojų apsaugos teisės aktus ir taisykles, turite teisę atsisakyti užsakymo sutarties, kurią sudarėte per „MyLexus“ dėl paslaugų naudojimo per keturiolika (14) dienų nuo sutarties sudarymo, nenurodydami jokios priežasties.
Jūsų teisė atsisakyti tokios sutarties baigsis po keturiolikos (14) dienų nuo jūsų užsakymo pirkimo dienos.
- Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite informuoti mus apie savo sprendimą atsisakyti užsakymo vienareikšmišku pranešimu, išsiųstu mums per keturiolikos (14) dienų (atsisakymo) laikotarpį. Šiuo tikslu galite, bet neprivalote, naudotis pridėta pavyzdine sutarties atsisakymo forma.
Galite taikyti vieną iš toliau nurodytų būdų norėdami išsiųsti mums savo sprendimą apie užsakymo nutraukimą el. pašto adresu privacy@lexus.ee
- Jei atsisakysite savo užsakymo, mes grąžinsime jums i) visus iš jūsų gautus mokesčius už tokį užsakymą, išskyrus mokesčių dalį, kurią jūs sumokėjote ir kuri atitinka tą dalį paslaugų, kurios buvo jums suteiktos pagal jūsų konkretų prašymą ir kol jūs nepranešėte mums apie savo sprendimą nutraukti jūsų užsakymą, ir ii) pristatymo išlaidos, jei tokios yra, (išskyrus papildomas išlaidas, kurios atsirado dėl jūsų pristatymo rūšies pasirinkimo, kuri nėra mūsų siūlomo standartinio pristatymo pigiausia rūšis) nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei per keturiolika (14) dienų nuo dienos, kurią mes informuojami apie jūsų sprendimą nutraukti jūsų užsakymą. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurias jūs naudojote pradiniam sandoriui, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kokiu atveju jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
- Jūs aiškiai pripažįstate, kad negalite atsisakyti savo užsakymo, jeigu susijusi paslauga buvo teikiama iki pasibaigiant keturiolikos (14) dienų (atsisakymo) laikotarpiui po užsakymo įsigijimo (pvz., 1 mėnesio ryšio paslaugų įsigijimas ir visų duomenų naudojimas apribojamas prieš pasibaigiant keturiolikos (14) dienų (atsisakymo) laikotarpiui).
• Kiekvienos paslaugos atnaujinimas, sustabdymas ir nutraukimas nurodyti konkrečiose susijusiose naudojimo sąlygose.
• Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks naudojimasis paslaugomis, įskaitant, kai jomis naudojasi jūsų „Lexus“ automobilyje, yra tik jūsų atsakomybė ir tik jūs prisiimate riziką bei kad „Toyota“ ir (arba) su ja susijusios įmonės, taip pat mūsų tiekėjai nėra atsakingi už jokią žalą, kurią galite patirti pats arba kuri gali būti padaryta trečiosioms šalims dėl tokio naudojimo. Mes aiškiai atmetame savo atsakomybę už bet kokią ir visą netiesioginę ar padarytą žalą, įskaitant (bet neapsiribojant) duomenų praradimą, žalą reputacijai, pelno praradimą, numatomų santaupų praradimą, pajamų netekimą ir verslo nutraukimą.
Jūs taip pat pripažįstate, kad vienintelis esate atsakingas už bet kokį visų duomenų, kurie jums buvo pateikti ar prie kurių turite prieigą, susijusią su ar dėl to, kad naudojatės paslaugomis, naudojimą, saugojimą, apsaugą ir platinimą.
• Bet koks naudojimasis bet kuria paslauga, kuri teikiama iš jūsų „Lexus“ automobilio, turi būti atliktas bet kuriuo metu pagal taikytinus teisės aktus saugiai ir patikimai, kad ji nekliudytų ir netrukdytų vairuoti automobilį ir (arba) kitiems eismo dalyviams.
• „Lexus“ ir (arba) su ja susijusios įmonės neužtikrina galimybės naudotis jokia paslauga, prie kurios „Lexus“ ar trečiosios šalies teikėjas suteikia prieigą ir kurią jie teikia per „MyLexus“ visą laiką ir visose situacijose, ir neužtikrina jokios tokios paslaugos kokybės ar tikslumo arba paslaugų pakankamumo atsižvelgiant į konkrečius jūsų, kitų jūsų „Lexus“ automobilio vairuotojų ar keleivių arba trečiųjų šalių poreikius ar numatytus tikslus.

5. Prieigos ir naudojimosi „MyLexus“ licencija

„Lexus“ suteikia jums apribotą prieigos ir asmeninio naudojimosi „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir savo „MyLexus“ paskyra licenciją, bet neparsisiųsti ją (išskyrus puslapio padėjimą) arba keisti ją ar bet kurią jos dalį, išskyrus tuos atvejus, kai duodamas išankstinis „Lexus“ raštiškas sutikimas.

Naudojimasis „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir „MyLexus“ paskyros sukūrimas ir naudojimasis ja yra nemokamas. Kalbant apie pirmiau 4 skirsnyje nurodytas paslaugas ar bet kurias kitas paslaugas arba taikomąją programą, bus aiškiai nurodytas mokestis (jei toks bus).

„Lexus“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir savo nuožiūra keisti, nutraukti, sustabdyti ar pakeisti bet kokias paslaugas ar taikomąją programą, kurias teikia ar siūlo per „MyLexus“ portalą arba taikomąją programą. Tokiu atveju „Lexus“ apie tai informuoja jus per protingą laiką. „Lexus“ neprisiima jokios atsakomybės dėl savo sprendimo.

Ši licencija NETAIKOMA a) jokiam šios tinklavietės ar jos turinio perpardavimui ar komerciniam naudojimui, b) jokiam produktų sąrašų, aprašymų ar kainų duomenų rinkimui ir naudojimui, c) jokiam šios tinklavietės ar jos turinio išvestiniam naudojimui, d) bet kokiam paskyros informacijos parsisiuntimui ar kopijavimui kito pardavėjo naudai arba e) bet kokiam duomenų gavybos, robotų ar panašių duomenų rinkimo ir išgavimo priemonių naudojimui.

„MyLexus“ portalas arba taikomoji programa ar bet kokia jų dalis negali būti atkuriami, dubliuojami, kopijuojami, parduodami, perparduodami, lankomi ar kitaip naudojami komerciniu tikslu be išankstinio „Lexus“ raštiško sutikimo.

Be to, jums neleidžiama atlikti nė vieno iš šių veiksmų:
1. rėminti ar taikyti rėminimo būdus, norint įterpti kurį nors „Lexus“ ir su ja susijusių įmonių prekių ženklą, logotipą ar kitą nuosavybės teise priklausančią informaciją (įskaitant paveikslus, tekstą, puslapio išdėstymą ar formą) be aiškaus raštiško sutikimo;
2. naudoti metagaires ar kitą „paslėptąjį tekstą“ naudojant „Lexus“ ar su ja susijusių įmonių pavadinimus arba prekių ženklus be aiškaus „Lexus“ raštiško sutikimo;
3. veikti netinkamai atliekant veiksmus, kurių negalima tikėtis iš sąžiningai veikiančio sąžiningo naudotojo;
4. dubliuoti, duoti licenciją, sublicenciją, skelbti, transliuoti, perduoti, platinti, atlikti, rodyti, parduoti, pervadinti ar kitaip perduoti duomenis, išskyrus šiose naudojimo sąlygose numatytus atvejus;
5. stengtis nekreipti dėmesio ar iš tikrųjų nekreipti dėmesio į jokius saugumo komponentus;
6. pašalinti bet kokius pranešimus apie autorių teises, prekių ženklą ar kitas nuosavybės teises ir
7. rinkti, naudoti ar perduoti bet kokią informaciją, įskaitant (bet neapsiribojant) asmenį identifikuojančią informaciją, taip pat žinomą kaip „asmens duomenys“.

Bet kokio neteisėto naudojimo atveju „Lexus“ turi teisę nedelsdama ir be jokios atsakomybės jums gauti kokią nors kompensaciją apriboti prieigą ir naudojimąsi „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir (arba) jūsų „MyLexus“ paskyra, ir (arba) su jais susijusiomis bet kokiomis paslaugomis arba taikomąja programa.

6. Intelektinė nuosavybė

Visi „MyLexus“ portale arba taikomojoje programoje ir visose susijusiose tinklavietėse pateikti ženklai yra įmonės „Toyota Motor Corporation“, kurios pagrindinė buveinė yra Japonijoje, prekių ženklai ar registruotieji prekių ženklai ir galioja Europos Sąjungoje ir (arba) kitose jurisdikcijose.

„Lexus“ grafika, logotipai, puslapio antraštės, mygtukų piktogramos, skriptai, paslaugų ir taikomųjų programų pavadinimai yra „Lexus“ prekių ženklai arba apdaila. „Lexus“ prekių ženklai ir apdaila negali būti naudojami jokiems produktams ar paslaugoms, kurie nepriklauso „Toyota“, jokiu būdu, kuris gali sukelti painiavą klientams, arba jokiu būdu, kuris gali sumenkinti ar diskredituoti įmonę „Lexus“.

Visi prekių ženklai, kurie nepriklauso „Toyota Motor Corporation“ ir kurie pateikiami „MyLexus“ portale arba taikomojoje programoje ir visose susijusiose tinklavietėse, yra atitinkamų jų savininkų, kurie gali būti arba gali nebūti susiję, sujungti arba kuriuos gali remti „Lexus“, nuosavybė.

„Lexus“ išsaugo visas teises, susijusias su duomenimis, gautais anonimiškai naudojantis „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa, jo turiniu, paslaugomis, taikomosiomis programomis ir t. t., ir bet kokiu vėlesniu „Lexus“ naudojimusi ar analize, kurią atliko „Lexus“, remdamasi tokiais duomenimis.

7. Trečiųjų šalių teikėjai

Trečiųjų šalių teikėjai gali suteikti prieigą, pateikti ar pardavinėti produktus, paslaugas ar taikomąsias programas per „MyLexus“ portalą ir (arba) taikomąją programą.
Mes nesame atsakingi už jokių šių trečiųjų šalių produktų, paslaugų ar taikomųjų programų tikrinimą, vertinimą ir (arba) tvirtinimą. Mes negarantuojame ir nepatvirtiname nė vieno iš šių trečiųjų šalių teikėjų pasiūlymo ir mes niekaip nesame atsakingi už jokius trečiųjų šalių teikėjų veiksmus ir (arba) jų produktų, paslaugų arba taikomųjų programų turinį, kokybę ir (arba) funkcines savybes.
Trečiųjų šalių teikėjai turės atskiras naudojimo sąlygas, taikomas suteikiant prieigą, teikiant ar pardavinėjant jų produktus, paslaugas ir taikomąsias programas, kurias jūs turėsite priimti konkrečiai. Turėtumėte atidžiai peržiūrėti šias jų naudojimo sąlygas, kai svarstote dalyvauti bet kokiame sandoryje su jais.

8. Žalos atlyginimas

TME neprisiims jokių pareigų arba atsakomybės už jokią žalą, kurią galite patirti ar galite padaryti trečiosioms šalims naudodamiesi „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir (arba) savo „MyLexus“ paskyra.

9. Pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu padaryti „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos turinio, paslaugų, taikomosios programinės įrangos ir t. t., taip pat šių naudojimo sąlygų pakeitimus. Jums bus taikoma šių naudojimo sąlygų versija, galiojanti tuo metu, kai naudojatės „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa, nebent kokius nors šių naudojimo sąlygų pakeitimus reikia padaryti pagal teisės aktus ar to reikalauja bet kuri vyriausybės institucija. Jeigu kuri nors iš šių naudojimo sąlygų laikoma negaliojančia, niekine arba dėl kokių nors priežasčių neįvykdoma, ta konkreti sąlyga bus laikoma nebūtina ir neturės įtakos nė vienai iš likusių naudojimo sąlygų galiojimui ir vykdymui.

10. Įvykiai, kurių pagrįstai negalime kontroliuoti

Mes neprisiimsime jokių pareigų arba atsakomybės už bet kokį vėlavimą ar mūsų įsipareigojimų nesilaikymo pagal šias naudojimo sąlygas, jeigu bus vėluojama ar nebus laikomasi mūsų įsipareigojimų dėl bet kokių priežasčių, kurių pagrįstai negalime kontroliuoti.

11. Įsipareigojimų atidėjimas

Jeigu pažeisite šias naudojimo sąlygas, o mes nesiimsime jokių veiksmų, mes vis tiek turėsime teisę naudotis savo teisėmis ir gynimo priemonėmis bet kurioje kitoje situacijoje, kai pažeidžiate šias naudojimo sąlygas.

12. Reglamentuojanti teisė ir jurisdikcija

Šios naudojimo sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Estijos Respublikos įstatymus. Jūs, kaip ir mes, sutinkate bet kokį ginčą pateikti išimtinei Harju apskrities teismo (Harju maakohus), esančio Taline, Estijoje, teismų jurisdikcijai.
PRIVATUMO PRANEŠIMAS APIE

„MYLEXUS“ PORTALĄ ARBA TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ IR PASKYRĄ


Šis privatumo pranešimas yra susijęs su jūsų asmens duomenų tvarkymu suteikiant prieigą prie „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos ir naudojantis jais bei kuriant ir naudojantis savo „MyLexus“ paskyra. Jis visada turi būti skaitomas kartu su Bendrąja „Lexus“ privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika, kurioje aprašyti bendri jūsų asmens duomenų tvarkymo būdai ir su kuria jūs turite sutikti, kad būtų galima toliau vykdyti veiklą https://lt.lexus.lt/legal.

„Toyota Baltic AS“ (toliau – TBA), įsikūrusi adresu Endla tn 16, 10142, Talinas, Estija, ir „Toyota Motor Europe NV/SA“ (toliau – TME), įsikūrusi adresu Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgija, kaip duomenų valdytojos, rinks jūsų asmens duomenis (kaip nurodyta toliau) siekdamos toliau nurodytų tikslų.

KURIE JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BUS RENKAMI?
Mes rinksime toliau nurodytus (asmens duomenų kategorijos) jūsų asmens duomenis dėl „MyLexus“ portalo ir (arba) taikomosios programos ir jūsų „MyLexus“ paskyros.


Asmens duomenų kategorijos
Asmens duomenys, kuriuos jūs pateikiate mums:
- jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris,
- informacija apie jūsų „Lexus“ automobilį (transporto priemonės identifikavimo numeris, valstybinio numerio ženklas) ir
- visi failai, kuriuose įrašytas garsas ar vaizdas ir kuriuos jūs galite išsiųsti į „MyLexus“ portalą ir (arba) taikomąją programą, ir (arba) savo „MyLexus“ paskyrą,
Asmens duomenys, kuriuos mes renkame apie jus
- „Lexus“ tinklavietė ir „MyLexus“ portalas naudoja serverio žurnalus, kuriuose įrašomi jūsų sąveikos su „Lexus“ tinklaviete ir „MyLexus“ portalu ir (arba) taikomąja programa bei tinklalapiais, kuriuos jūs lankote, pagal jūsų kompiuterio interneto protokolo adresą tuo metu. Automatiniai procesai, kuriuos mes taikome rinkdami informaciją, yra slapukai, registracijos bylos ir vietinio belaidžio tinklo prieigos taškų indikatoriai.


JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS
Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis siekdami toliau nurodytų tikslų ir remdamiesi teisiniu pagrindu, kaip nurodyta toliau.


Tikslai
Teisinis pagrindas
- Atsižvelgiant į jūsų „MyLexus“ paskyros sukūrimą, jūsų naudojimąsi ja ir priežiūra, kurią atliekame mes,
joje suteikiama:
§  galimybė naudotis, užsisakyti ir (arba) pirkti tam tikras paslaugas, produktus, taikomąsias programas ir t. t., įskaitant, pavyzdžiui, navigacijos paslaugas ir taikomąsias programas, susijusias paslaugas ir taikomąsias programas (jeigu jūsų „Lexus“ automobilyje įrengtas ryšio prietaisas);
§  galimybė pateikti mums prašymus (pavyzdžiui, prašymas dėl bandomojo važiavimo, citavimo, brošiūrų, paskyrimo, bet kokių kitų prašymų pateikti informaciją apie „Lexus“ produktus ar paslaugas).
Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrus jūsų prašymus gali įvykdyti atrinktas įgaliotasis mažmenininkas ir (arba) remontininkas(*). Tokiu atveju jūsų asmens duomenys turi būti prieinami tam atrinktam įgaliotajam mažmenininkui ir (arba) remontininkui, kad jie galėtų įvykdyti jūsų prašymus.

(*) Atrinktas įgaliotasis mažmenininkas ir (arba) remontininkas yra 1) tas, kurį atsirinkote kaip savo „pageidautiną įgaliotąjį mažmenininką ir (arba) remontininką“ naudodamasis savo „MyLexus“ paskyros nuostatomis (jas galite pakeisti bet kuriuo metu) arba 2) jeigu nedarėte atrankos, tas, kurį nustatėme mes pagal vietovę (esančią arčiausiai jūsų pagal jūsų pašto kodą ir adresą) arba atsižvelgdami į jūsų ryšių su mūsų tinklu istoriją.
Jūsų sutikimas (duodamas kuriant jūsų „MyLexus“ paskyrą, kai pažymite toliau pateiktą langelį)
- Siųsti jums priminimus, susijusius su jūsų „Lexus“ automobiliu ir atnaujinti bet kokias paslaugas, kurias mes siūlome ir kurios baigia galioti.
- Informuoti jus apie „Lexus“ produktų ir paslaugų pasiūlymus, kurie gali būti susiję su jumis, jūsų „Lexus“ automobiliu ir (arba) jūsų mobilumu.
- Siųsti jums informaciją apie „Lexus“ organizuojamus renginius.
- Susisiekti su jumis norint paprašyti jūsų dalyvauti tyrimuose, kuriuos mes atliekame atsižvelgdami į jus kaip į „Lexus“ automobilio ir „Lexus“ produktų bei paslaugų savininką, ir, jums sutikus, atlikti šiuos tyrimus bei atsižvelgti į jų duomenis.
Jūsų sutikimo bus paprašyta atskirai kiekvieno iš šių tikslų atveju naudojantis atskira internetine forma.
- Siųsti jums mūsų informacinius naujienlaiškius. Bus paprašyta atskiro jūsų sutikimo.
- Atnaujinti, ištaisyti ir konsoliduoti jūsų asmens duomenis, kurie bus renkami remiantis šiuo privatumo pranešimu ir jūsų asmens duomenimis, kuriais jau būtų galima naudotis teisėtai kitose sistemose, kurios valdomos mūsų įgaliotojų mažmenininkų ir (arba) remontininkų ar bet kurio kito gavėjo.
- Susisiekti su jumis, jeigu mums iškyla problemų vykdant vieną iš jūsų prašymų.
- Patobulinti „MyLexus“ portalą ir (arba) taikomąją programą arba užtikrinti, kad „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos turinys būtų pristatytas veiksmingiausiu būdu.
- Kaip dalis mūsų pastangų – tvarkyti „MyLexus“ portalą arba taikomąją programą ir užtikrinti jūsų „MyLexus“ paskyros saugumą.
- Nustatyti ir apsaugoti nuo neteisėtos, žalingos ar įžeidžiamos veiklos, susijusios su „Lexus“ tinklaviete, „MyLexus“ portalu arba taikomąja programa ir (arba) „MyLexus“ paskyromis.
Mes nenaudojame jokių automatiškai surinktų duomenų siekdami nustatyti atskirus internautus, nebent manome, kad jie gali vykdyti neteisėtą, žalingą ar įžeidžiamą veiklą.
- Analizuoti „Lexus“ tinklavietės ir „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos naudojimą ir tirti visus su „Lexus“ tinklavietės ir „MyLexus“ portalo arba taikomosios programos veiklos rezultatais susijusius klausimus. Mes galime tikrinti interneto protokolą ir el. pašto adresus siekdami apsaugoti „Lexus“ tinklavietę, „MyLexus“ portalą arba taikomąją programą ir (arba) jūsų „MyLexus“ paskyrą, kurie naudojami nepageidaujamiems elektroniniams ryšiams perduoti.
Teisėtas interesas, kurio siekia duomenų valdytojos
- Laikytis teismo sprendimo ar bet kurios institucijos sprendimo ar tenkinti jos prašymą. Kaip reikalaujama pagal teisės aktus


JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Jūsų asmens duomenys bus saugomi laikotarpį, kuris nurodytas toliau.


Saugojimo laikotarpis (-iai) Asmens duomenų kategorijos
Jeigu su jūsų „MyLexus“ paskyra susijusioje informacijoje nurodyta, kad turite „Lexus“ automobilį, ir jeigu nesate užsiregistravę savo „MyLexus“ paskyroje 5 metų laikotarpiui, laikysime, kad nenorite turėti savo „MyLexus“ paskyros ir remtis tam tikromis jos ypatybėmis, kurios susijusios su nuosavybe ir jūsų automobilio naudojimu (pavyzdžiui, sąsaja tarp jūsų automobilyje įrengto ryšio prietaiso naudojimo ir jūsų „MyLexus“ paskyros). Mes uždarysime ją ir ištrinsime su ja susijusius asmens duomenis.
Prieš veiksmingai uždarydami jūsų „MyLexus“ paskyrą ir ištrindami jūsų asmens duomenis, atsiųsime jums el. laišką, kad galėtumėte patvirtinti, ar norite turėti savo „MyLexus“ paskyrą. Tas pats taikoma, jeigu su jūsų „MyLexus“ paskyra susijusioje informacijoje nenurodyta, kad turite „Lexus“ automobilį ir nesate užsiregistravę savo „MyLexus“ paskyroje 2 metų laikotarpiui.
Visos pirmiau nurodytos jūsų asmens duomenų kategorijos.


JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI (KITI NEI DUOMENŲ VALDYTOJAS (-AI))
YJūsų asmens duomenys bus prieinami toliau nurodytiems gavėjams.


Gavėjai ar gavėjų kategorijos
Įgaliotieji mažmenininkai ir (arba) remontininkai
Kaip buvo minėta pirmiau, tam tikri jūsų prašymai gali būti įvykdyti naudojantis įgaliotojo mažmenininko ir (arba) remontininko paslaugomis, o mes galime perduoti jūsų asmens duomenis jūsų pasirinktam įgaliotajam mažmenininkui ir (arba) remontininkui taip, kad jie galėtų vykdyti jūsų prašymą ir prireikus susisiekti su jumis, atsižvelgdami į jūsų prašymus. Jeigu jūs nepasirinkote įgaliotojo mažmenininko ir (arba) remontininko, mes jį atrinksime pagal jūsų vietovę (esančią arčiausiai jūsų pagal jūsų pašto kodą ir adresą) arba atsižvelgdami į jūsų ryšių su mūsų tinklu istoriją.
Visi mūsų įgaliotieji mažmenininkai ir (arba) remontininkai yra nepriklausomos grupės arba bendrovės. Jiems nurodoma, kad jie turi turėti tinkamas duomenų apsaugos priemones ir kad jie neturi naudoti jokių jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, kurie nesusiję su jūsų konkretaus prašymo mums vykdymu. Susijęs įgaliotasis mažmenininkas ir (arba) remontininkas gali atskirai paprašyti jūsų pateikti savo vardą ir pavardę bei kontaktinę informaciją kitais tikslais, pavyzdžiui, rinkodaros veiklai vykdyti. Tokie ryšiai bus užmegzti laikantis taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų.


JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS IR (ARBA) PERDAVIMAS GAVĖJAMS, ESANTIEMS VALSTYBĖSE, KURIOS NEPRIKLAUSO EUROPOS EKONOMINEI ERDVEI (EEE)
Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami gavėjui (-ams), esančiam (-iems) valstybėse, kurios nepriklauso EEE, kaip nurodyta toliau.


Tapatybė Valstybė
Ne EEE gavėjas (-ai)
Prieš veiksmingai uždarydami jūsų „MyLexus“ paskyrą ir ištrindami jūsų asmens duomenis, atsiųsime jums el. laišką, kad galėtumėte patvirtinti, ar norite turėti savo „MyLexus“ paskyrą. Tas pats taikoma, jeigu su jūsų „MyLexus“ paskyra susijusioje informacijoje nenurodyta, kad turite „Lexus“ automobilį ir nesate užsiregistravę savo „MyLexus“ paskyroje 2 metų laikotarpiui.
Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, JAV (kiek būtina techniniam jūsų asmens duomenų tvarkymui atlikti) JAV
Norėdami užsiregistruoti, patvirtinkite, kad sutinkate su naudojimosi sąlygomis.
Norėdami užsiregistruoti, patvirtinkite, kad sutinkate su asmens duomenų apsaugos nuostatomis.